Przebieg wizyt

I wizyta-zakres:

-przeprowadzenie wywiadu zdrowotno - żywieniowego
-wykonanie pomiarów antropometrycznych : wzrost, waga, obwody ciała
-analiza składu ciała techniką bioimpedancji elektrycznej
-określenie głównych założeń Planu żywieniowego
-określenie celu końcowego i celów cząstkowych
-wyznaczenie głównych błędów żywieniowych i przekazanie propozycji ich naprawy
-czas wizyty 30-40 minut

II wizyta-zakres:

-omówienie aktualnego stanu odżywienia organizmu i przekazanie propozycji poprawy
-omówienie szczegółowej analizy dotychczasowego sposobu żywienia
-przekazanie i omówienie przygotowanego, spersonalizowanego Planu żywieniowego
-czas wizyty - 30 minut
-termin wizyty - po kilku dniach od I spotkania (dokładny termin zostaje ustalony na I wizycie)

Wizyty kontrolne - zakres :

-wykonanie pomiarów antropometrycznych
-analiza składu ciała
-omówienie postępów w terapii
-określenie problemów związanych ze stosowaniem Planu żywieniowego i propozycja ich eliminacji
-wyznaczenie celów cząstkowych - realnych do osiągnięcia
-wzmocnienie motywacji pacjenta
-czas wizyty - 30 minut
-termin wizyt - pierwsza po 2 tygodniach od momentu przekazania Planu żywieniowego, kolejne raz w miesiącu