Przygotowanie do wizyt

Chcąc sprawnie wdrożyć w życie Nowy Plan Żywieniowy, proponuję już na pierwszą wizytę zabrać ze sobą :

 
3 dniowy dzienniczek bieżącego notowania POBIERZ i wypełnij
aktualne wyniki badań laboratoryjnych
zalecenia od specjalistów medycznych
Tabelę produktów preferowanych i nie lubianych POBIERZ i wypełnij
spisaną informację o przyjmowanych lekach i/lub suplementach

W celu umożliwienia mi i ułatwienia Sobie przeprowadzenia pomiarów na każdą wizytę :

 
straj się w miarę możliwości ubrać lekką odzież
nie zakładaj rajstop (pomiar wykonywany jest na boso)
nie jedz przez 3 godziny przed wizytą
nie uprawiaj wzmożonej aktywności fizycznej przez 3 godziny poprzedzające wizytę
przed wizytą postaraj się opróżnić pęcherz moczowy